TSF Jazz Radio

Nina L. CHRUSZCZOWA

Partner w nowojorskim World Policy Institute. Była wykładowcą Szkoły Spraw Międzynarodowych i Publicznych Uniwersytetu Columbia, dziś wykłada na nowojorskiej uczelni New School w ramach Programu Magisterskiego Spraw Międzynarodowych. Autorka książki Imagining Nabokov: Russia Between Art and Politics.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam