Noémie COMBE

Pracuje jako attaché temporaire d’enseignement et de recherche na uniwersytecie Pierre et Marie Curie w Paryżu. Urodziła się w Polsce. Po otrzymaniu matury, również z języka polskiego, wyjeżdża na studia matematyki do Genewy. We Francji przygotowuje doktorat w dziedzinie matematyki czystej.

polecamy

Noémie COMBE

Noémie COMBE

Przejdź do paska narzędzi