TSF Jazz Radio

Noémie COMBE

Pracuje jako attaché temporaire d’enseignement et de recherche na uniwersytecie Pierre et Marie Curie w Paryżu. Urodziła się w Polsce. Po otrzymaniu matury, również z języka polskiego, wyjeżdża na studia matematyki do Genewy. We Francji przygotowuje doktorat w dziedzinie matematyki czystej.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam