o. Ludwik WIŚNIEWSKI

Dominikan, długoletni duszpasterz akademicki. W PRL działacz opozycji antykomunistycznej. Laureat Medalu Świętego Jerzego.

o. Ludwik WIŚNIEWSKI: Jakiej Polski chcemy?
o. Ludwik WIŚNIEWSKI

o. Ludwik WIŚNIEWSKI

Jakiej Polski chcemy?

Zbudowaliśmy polski dom, ale nie zadbaliśmy, aby go zbudować na fundamencie podstawowych wartości, uznawanych przez ogół obywateli. Pozwolę sobie podjąć próbę nazwania tych wartości.