o. Piotr BIELENIN

Duchowny katolicki, członek Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych. Dyrektor Instytutu Studiów Franciszkańskich.

o. Piotr BIELANIN: Reguła św. Franciszka.  Przesłanie nadal aktualne
o. Piotr BIELENIN

o. Piotr BIELENIN

Reguła św. Franciszka. Przesłanie nadal aktualne

29 listopada 1223 r. w Rzymie bullą Solet annuere papież Honoriusz III zatwierdził Regułę św. Franciszka. To wydarzenie, którego 800-lecie obchodzimy, zmieniło historię franciszkanizmu, Kościoła i całego kontynentu.