Ondrej DITRYCH

Dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych w Pradze.