TSF Jazz Radio

Patrycja STAROSTA

Współzałożycielka Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ. Absolwentka psychologii, ekonometrii i zdrowia publicznego. Przyszły doktor nauk ekonomicznych. Od ponad 10 lat związana z pracą psychologa i medycyną społeczną. Naukowo zajmuje się komunikacją w ochronie zdrowia.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam