Paul ARIÈS

Politolog, pisarz. Redaktor naczelny miesiecznika aktywistów lewicowych Zindigné(e)s.