Paweł JABŁOŃSKI

Podsekretarz stanu ds. współpracy ekonomicznej, rozwojowej oraz polityki afrykańskiej i bliskowschodniej.

Ryc. Fabien CLAIREFOND

Paweł JABŁOŃSKI: Liczymy na kompromis, opierając się na traktatach
Paweł JABŁOŃSKI

Paweł JABŁOŃSKI

Liczymy na kompromis, opierając się na traktatach

Retoryka państw ochrzczonych przez brukselskich dziennikarzy mianem “skąpców”, szukając poparcia własnej polityki wewnętrznej u swoich populistycznie nastawionych elektoratów, wzmacnia niepotrzebne podziały między państwami członkowskimi oraz stawia dotychczasowych sojuszników w sytuacji konfliktowej.

Paweł JABŁOŃSKI: Solidarność – polska specjalność międzynarodowa
Paweł JABŁOŃSKI

Paweł JABŁOŃSKI

Solidarność – polska specjalność międzynarodowa

Polska pamięta pomoc udzielaną nam w latach 80. przez Europę, Kanadę i Stany Zjednoczone, dlatego dziś, kiedy mamy możliwość niesienia wsparcia innym, stawiamy “Solidarność” za wzór i ideę, tak aby i inne narody, jak my w przeszłości, nie czuły się same w starciu z niesprawiedliwością.

Paweł JABŁOŃSKI: Solidarité – une spécialité polonaise exportable
Paweł JABŁOŃSKI

Paweł JABŁOŃSKI

Solidarité – une spécialité polonaise exportable

Quand, il y a six mois, nous entrions dans l’année 2020, nous étions conscients que le début d’une nouvelle décennie du XXIe s. serait un temps de mutations et de tournant. Nouveau concert mondialisé des puissants, guerre commerciale entre les deux plus grandes économies du monde, débat sur une nouvelle perspective budgétaire de l’UE, action en faveur d’une présence durable des forces alliées à la frontière est de l’OTAN – voilà des défis dont la diplomatie polonaise se rendait et…

Paweł JABŁOŃSKI: Solidarity – Poland’s international specialty
Paweł JABŁOŃSKI

Paweł JABŁOŃSKI

Solidarity – Poland’s international specialty

When the year 2020 began those six months ago, we were aware that the beginning of a new decade of the 21st century would be a time of both change and breakthrough. Renewed friction between global powers, a trade war between the two largest economies in the world, a debate on the new long-term budget of the European Union, activities aimed at the permanent presence of allied troops on NATO’s eastern flank – the Polish diplomacy was and still is…

Paweł JABŁOŃSKI: Odbudujmy Śląski Wersal
Paweł JABŁOŃSKI

Paweł JABŁOŃSKI

Odbudujmy Śląski Wersal

Zamki nad Loarą są symbolem wielkości Francji, a pałace renesansowych Włoch – dobrobytu Italii. Symbolem Polski i naszą turystyczną perłą mogą stać się Górny Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie. Od średniowiecznego zamku Kazimierza Wielkiego w Będzinie, poprzez niezwykłą poprzemysłową architekturę dawnych hut, kopalń i fabryk, modernizm lat międzywojennych, aż po koronny klejnot: odbudowany „Śląski Wersal” – już wkrótce cały region może zmienić się w wielki magnes przyciągający turystów z całej Polski i Europy.