TSF Jazz Radio

Paweł NOWAKOWSKI

Filozof polityczny, politolog, kierownik międzynarodowych projektów badawczych w programach Horyzont 2020 i AAL, tłumacz; adiunkt w Instytucie Politologii UWr., specjalizuje się głównie w libertarianizmie i etyce kapitalistycznej.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam