TSF Jazz Radio

Paweł SIENNICKI

Redaktor naczelny „Polski the Times”. Wcześniej pracował m.in. dla „Newsweeka”, „Wprost”, „Rzeczpospolitej”, TVN24, „Nowego Państwa”. W 2006 r. nominowany do Grand Press. W 2010 r. razem z Anitą Werner otrzymał statuetkę InicjaTOR w plebiscycie MediaTory. Współautor książek „Towarzystwo Lwa Rywina” (z Bogdanem Rymanowskim) oraz „Dwa ognie” (z Anitą Werner). Absolwent UW oraz Wajda School. Obecnie przygotowuje swój fabularny debiut.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam