Paweł SOLOCH

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego w latach 2015-2022.

Ryc. Fabien Clairefond

Paweł SOLOCH: Los Polski osamotnionej, jak w 1939 roku, się nie powtórzy
Paweł SOLOCH

Paweł SOLOCH

Los Polski osamotnionej, jak w 1939 roku, się nie powtórzy

W 1939 r. nasze alianse powstawały w ostatnim momencie. Nie wynikało to ze strategicznej krótkowzroczności, lecz ogólnej niestabilności i braków trwałych podstaw dla systemu bezpieczeństwa w ówczesnej Europie. Dziś bezpieczeństwo naszego kontynentu budowane jest na fundamencie sojuszu Ameryki z Europą.

Paweł SOLOCH: Comment assurer la sécurité de l’Europe ?
Paweł SOLOCH

Paweł SOLOCH

Comment assurer la sécurité de l’Europe ?

Toute action provoquant l’érosion de la confiance et de la solidarité aussi bien dans l’Otan que dans l’UE sert les intérêts de leurs ennemis, tous ceux qui veulent contester l’ordre existant pour pousser surtout l’Europe dans une situation dont elle a fait l’expérience au siècle dernier.

Paweł SOLOCH: Szczyt NATO. Jak zapewnić bezpieczeństwo w Europie?
Paweł SOLOCH

Paweł SOLOCH

Szczyt NATO. Jak zapewnić bezpieczeństwo w Europie?

Działania powodujące erozję zaufania i solidarności, zarówno wewnątrz tworzącego więź transatlantycką NATO, jak i tworzącej wspólnotę europejską UE, służą jej wrogom, tym, którzy chcą podważyć istniejący ład i wrócić do sytuacji, jakiej Europa doświadczała w ubiegłym stuleciu.

Paweł SOLOCH: Współpraca polsko-francuska na rzecz silniejszej Europy
Paweł SOLOCH

Paweł SOLOCH

Współpraca polsko-francuska na rzecz silniejszej Europy

Potrzeba nam nowej jakości w naszej współpracy obronnej, szybkiego rozwoju kluczowych zdolności, które zaniedbaliśmy po zakończeniu zimnej wojny, a także większego zrozumienia naszych społeczeństw dla podnoszenia wydatków obronnych oraz świadomości zagrożeń hybrydowych jak cyberataki czy dezinformacja. Nieodzowną częścią europejskiej kultury strategicznej są bliskie więzi transatlantyckie, które pozwoliły Europie Zachodniej na przeszło 70 lat pokoju i stabilności, a Europie Środkowej i Wschodniej umożliwiły integrację ze strukturami euroatlantyckimi i Unią Europejską.