TSF Jazz Radio

Paweł ŚWIDLICKI

Research Analyst w Open Europe, brytyjskim think-tanku zajmującym się polityką europejską, który proponuje daleko idące reformy w funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam