TSF Jazz Radio

Prof. Peter FEUERHERD

Weteran prasy katolickiej i religijnej, laureat licznych nagród Stowarzyszenia Prasy Katolickiej i prasy religijnej. Autor „Holy Land USA: A Catholic Ride Through America's Evangelical Landscape”. Profesor dziennikarstwa na St. John's University.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam