TSF Jazz Radio

Petr BLAŽEK

Czeski historyk. Pracuje w Instytucie Badań nad Reżimami Totalitarnymi i jest Przewodniczącym Wydziału Pracowników Naukowych Instytutu. Jest zastępcą dyrektora Centrum dokumentacji reżimów totalitarnych. Autor wystawy historycznej czeskiego Muzeum Narodowego otwartej w 2019 r. w domu rodzinnym Jana Palacha (Památník Jana Palacha).

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam