TSF Jazz Radio

Philippe LEGRAIN

B. doradca ekonomicznym przewodniczącego Komisji Europejskiej. Ostatnio wydał książkę European Spring: Why Our Economies and Politics are in a Mess – and How to Put Them Right.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam