Pierre BROCHAND

Szef francuskich służb specjalnych DGSE, Direction générale de la sécurité extérieure – Generalna Dyrekcja Bezpieczeństwa Zewnętrznego w latach 2002-2008.

Ryc. Fabien Clairefond

Pierre BROCHAND: Boli mnie moja Francja
Pierre BROCHAND

Pierre BROCHAND

Boli mnie moja Francja

Według b. szefa jednej z najważniejszych francuskich służb specjalnych żyjemy w okresie rewolty wypowiedzianej państwu francuskiemu przez znaczącą część młodych ludzi przebywających na terytorium Francji, a pochodzących spoza Europy. Ta eksplozja przemocy jest owocem całych dekad zaślepienia i propagandy wokół imigracji, której konsekwencji nigdy nie oszacowano.