Piotr ARAK

Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Ryc.Fabien Clairefond

Piotr ARAK: Społeczeństwo Solidarności
Piotr ARAK

Piotr ARAK

Piotr ARAK: Społeczeństwo Solidarności

Wojna sprawiła, że kilka milionów Ukraińców musiało opuścić swój kraj. Polskie społeczeństwo przyjęło uchodźców wojennych do swoich domów z otwartymi ramionami. Bezprecedensową decyzją polskich władz Ukraińcy uzyskali takie same prawa co Polacy – w zasadzie tylko poza możliwością głosowania. 

Piotr ARAK: Una società solidale
Piotr ARAK

Piotr ARAK

Piotr ARAK: Una società solidale

La guerra ha costretto diversi milioni di ucraini a lasciare il loro Paese. La società polacca ha accolto a braccia aperte i rifugiati di guerra. Con una decisione senza precedenti delle autorità polacche, gli ucraini, in linea di principio, hanno ottenuto gli stessi diritti dei polacchi, fatta eccezione solo per la possibilità di votare. 

Piotr ARAK: Una sociedad solidaria
Piotr ARAK

Piotr ARAK

Piotr ARAK: Una sociedad solidaria

La guerra ha provocado que varios millones de ucranianos hayan tenido que abandonar su país. La sociedad polaca ha acogido a los refugiados de guerra en sus hogares con los brazos abiertos. Por una decisión sin precedentes de las autoridades polacas, los ucranianos han obtenido los mismos derechos que los polacos, en principio, con la excepción del derecho a voto. 

Piotr ARAK: Society of solidarity
Piotr ARAK

Piotr ARAK

Piotr ARAK: Society of solidarity

The war has forced several millions of Ukrainians to leave their country. The Poles have welcomed these war refugees to their homes with open arms. By an unprecedented decision of the Polish authorities, the Ukrainians were granted the same rights as the Poles, the only exception being the right to vote. 

Piotr ARAK: Солідарне суспільство
Piotr ARAK

Piotr ARAK

Piotr ARAK: Солідарне суспільство

Війна спричинила, що кілька мільйонів українців були змушені покинути свою країну. Польське суспільство прийняло воєнних біженців під свій дах з відкритими обіймами. Безпрецедентним рішенням польської влади українці отримали такі самі права, що і поляки, в основному тільки поза можливістю голосувати. 

Piotr ARAK: Chiński smok się dusi
Piotr ARAK

Piotr ARAK

Piotr ARAK: Chiński smok się dusi

Rok 2022 przejdzie do historii jako pierwszy od czasów rewolucji kulturalnej, w którym Chiny rozwijają się wolniej od USA. Międzynarodowy Fundusz Walutowy i inne organizacje międzynarodowe w ostatnich publikowanych projekcjach obniżają prognozy wzrostu PKB Chin, dodając, że w światowej gospodarce „najgorsze dopiero nadchodzi”. Także Polska rozwija się w tym roku szybciej od Chin.

Piotr ARAK: Prawie każdy Polak zaangażował się w pomoc Ukrainie
Piotr ARAK

Piotr ARAK

Piotr ARAK: Prawie każdy Polak zaangażował się w pomoc Ukrainie

Spontaniczny zryw polskiego społeczeństwa przerósł wszelkie oczekiwania. W trzy miesiące na pomoc Ukraińcom wyłożyliśmy nawet 10 mld złotych z prywatnych kieszeni, ale łącznie mogło to być nawet ponad 25 mld, czyli równowartość 1 proc. PKB Polski.

Podcast #WspólnyŚwiat. Piotr ARAK: Europa i świat wobec ryzyka głodu
Piotr ARAK

Piotr ARAK

Podcast #WspólnyŚwiat. Piotr ARAK: Europa i świat wobec ryzyka głodu

Bank Światowy już na początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę ostrzegł, że tak duże zachwianie na globalnym rynku rolno-spożywczym może prowadzić do dalekosiężnych problemów w państwach rozwijających się. Dzisiaj obserwujemy, że stopniowo to ostrzeżenie się materializuje – mówi Piotr ARAK w podcaście #WspólnyŚwiat Wszystko co Najważniejsze.

Piotr ARAK: Wisi nad nami katastrofa humanitarna
Piotr ARAK

Piotr ARAK

Piotr ARAK: Wisi nad nami katastrofa humanitarna

Bardzo możliwe, że dojdzie do sytuacji, kiedy w porcie w Odessie zboże będzie gniło a w Afryce ludzie będą umierać z głodu – twierdzi Piotr ARAK w rozmowie z Mateuszem M. KRAWCZYKIEM

Piotr ARAK: Sankcje na Rosję. Gospodarka doprowadzona do bankructwa?
Piotr ARAK

Piotr ARAK

Piotr ARAK: Sankcje na Rosję.
Gospodarka doprowadzona do bankructwa?

Sankcje nałożone przez Zachód doprowadzą do załamania się całego systemu finansowego Rosji oraz zahamowania aktywności gospodarczej w największych aglomeracjach Rosji – w efekcie dotkną one cały kraj. Sankcje najsilniej uderzą w jeden z największych regionów gospodarczych – Moskwę, która odpowiada za 38,5 proc. eksportu całego kraju.