Piotr ARAK

Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Ryc.Fabien Clairefond

Piotr ARAK: Debata o nierównościach nie potrzebuje ducha Marksa
Piotr ARAK

Piotr ARAK

Debata o nierównościach nie potrzebuje ducha Marksa

Pamiętam, jak niegdyś natknąłem się w lesie na gnijące książki Karola Marksa, nieopodal zamkniętego ośrodka szkoleniowego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej – młodzieżówki PZPR. Przywoływanie Marksa w dyskusjach ekonomicznych zawsze przypomina mi to zdarzenie.

Piotr ARAK: Od trzech lat trwa koniec świata
Piotr ARAK

Piotr ARAK

Od trzech lat trwa koniec świata

Wirus pokazał, że niematerialne zagrożenie, niczym z filmów science fiction, może być całkiem realne i że zjawisko globalne może uderzyć w nas, maluczkich, w mazowieckiej wiosce.

Piotr ARAK: Złote lata krajów rozwiniętych się kończą
Piotr ARAK

Piotr ARAK

Złote lata krajów rozwiniętych się kończą

Katastrofizm się dobrze sprzedaje. Przedstawianie procesów ekonomicznych jako walki dobra ze złem, ludzi pracy z wielkim kapitałem – jest pewnie atrakcyjne publicystycznie, ale nie do końca prawdziwe.

Piotr ARAK: Czas niepewności w polskiej gospodarce
Piotr ARAK

Piotr ARAK

Czas niepewności w polskiej gospodarce

Gdy następują takie zjawiska, jak kryzys energetyczny, wojna, nakładanie sankcji na Rosję, zerwanie łańcuchów dostaw oraz szereg różnych innych problemów, „niepewność” jest słowem, które coraz częściej powtarzają przedsiębiorcy

Piotr ARAK: Czy rok 2023 będzie lepszy dla naszych portfeli?
Emil GOŁOŚPiotr ARAK

Emil GOŁOŚ
Piotr ARAK

Czy rok 2023 będzie lepszy dla naszych portfeli?

Mamy do czynienia z ogromną skalą wydarzeń regionalnych i globalnych, które wpływają na działalność polskich przedsiębiorstw. Piotr ARAK w rozmowie z Emilem GOŁOSIEM, podsumowuje rok 2022 pod względem gospodarczym i próbuje odpowiedzieć na pytanie – co czeka nas w przyszłym roku?

Piotr ARAK: Una sociedad solidaria
Piotr ARAK

Piotr ARAK

Una sociedad solidaria

La guerra ha provocado que varios millones de ucranianos hayan tenido que abandonar su país. La sociedad polaca ha acogido a los refugiados de guerra en sus hogares con los brazos abiertos. Por una decisión sin precedentes de las autoridades polacas, los ucranianos han obtenido los mismos derechos que los polacos, en principio, con la excepción del derecho a voto. 

Piotr ARAK: Солідарне суспільство
Piotr ARAK

Piotr ARAK

Солідарне суспільство

Війна спричинила, що кілька мільйонів українців були змушені покинути свою країну. Польське суспільство прийняло воєнних біженців під свій дах з відкритими обіймами. Безпрецедентним рішенням польської влади українці отримали такі самі права, що і поляки, в основному тільки поза можливістю голосувати. 

Piotr ARAK: Society of solidarity
Piotr ARAK

Piotr ARAK

Society of solidarity

The war has forced several millions of Ukrainians to leave their country. The Poles have welcomed these war refugees to their homes with open arms. By an unprecedented decision of the Polish authorities, the Ukrainians were granted the same rights as the Poles, the only exception being the right to vote. 

Piotr ARAK: Una società solidale
Piotr ARAK

Piotr ARAK

Una società solidale

La guerra ha costretto diversi milioni di ucraini a lasciare il loro Paese. La società polacca ha accolto a braccia aperte i rifugiati di guerra. Con una decisione senza precedenti delle autorità polacche, gli ucraini, in linea di principio, hanno ottenuto gli stessi diritti dei polacchi, fatta eccezione solo per la possibilità di votare. 

Piotr ARAK: Société de la Solidarność
Piotr ARAK

Piotr ARAK

Société de la Solidarność

Presque chaque Polonais engagé dans l’aide aux réfugiés ukrainiens. L’élan spontané de la société polonaise a dépassé toutes les espérances/

Piotr ARAK: Społeczeństwo Solidarności
Piotr ARAK

Piotr ARAK

Społeczeństwo Solidarności

Wojna sprawiła, że kilka milionów Ukraińców musiało opuścić swój kraj. Polskie społeczeństwo przyjęło uchodźców wojennych do swoich domów z otwartymi ramionami. Bezprecedensową decyzją polskich władz Ukraińcy uzyskali takie same prawa co Polacy – w zasadzie tylko poza możliwością głosowania. 

Piotr ARAK: Chiński smok się dusi
Piotr ARAK

Piotr ARAK

Chiński smok się dusi

Rok 2022 przejdzie do historii jako pierwszy od czasów rewolucji kulturalnej, w którym Chiny rozwijają się wolniej od USA. Międzynarodowy Fundusz Walutowy i inne organizacje międzynarodowe w ostatnich publikowanych projekcjach obniżają prognozy wzrostu PKB Chin, dodając, że w światowej gospodarce „najgorsze dopiero nadchodzi”. Także Polska rozwija się w tym roku szybciej od Chin.

Piotr ARAK: Prawie każdy Polak zaangażował się w pomoc Ukrainie
Piotr ARAK

Piotr ARAK

Prawie każdy Polak zaangażował się w pomoc Ukrainie

Spontaniczny zryw polskiego społeczeństwa przerósł wszelkie oczekiwania. W trzy miesiące na pomoc Ukraińcom wyłożyliśmy nawet 10 mld złotych z prywatnych kieszeni, ale łącznie mogło to być nawet ponad 25 mld, czyli równowartość 1 proc. PKB Polski.

Piotr ARAK: Wisi nad nami katastrofa humanitarna
Piotr ARAK

Piotr ARAK

Wisi nad nami katastrofa humanitarna

Bardzo możliwe, że dojdzie do sytuacji, kiedy w porcie w Odessie zboże będzie gniło a w Afryce ludzie będą umierać z głodu – twierdzi Piotr ARAK w rozmowie z Mateuszem M. KRAWCZYKIEM