Piotr KORYŚ

Historyk gospodarki i ekonomista, doktor nauk ekonomicznych. Członek Rady Naukowej Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się badaniem historii polskich modernizacji, a także badaniem korupcji i zjawisk pokrewnych.

polecamy

Piotr KORYŚ

Przejdź do paska narzędzi