Piotr KORYŚ

Historyk gospodarki i ekonomista, doktor nauk ekonomicznych. Członek Rady Naukowej Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się badaniem historii polskich modernizacji, a także badaniem korupcji i zjawisk pokrewnych.

Piotr KORYŚ: Błędne koło polskiego rozwoju. Po raz szósty w dziejach mamy szansę
Piotr KORYŚ

Piotr KORYŚ

Błędne koło polskiego rozwoju.
Po raz szósty w dziejach mamy szansę

Za każdym razem, gdy nasza gospodarka nabierała rozpędu, „odbijała się” od tej granicy i wielu lat potrzebowała na to, by po raz kolejny się do niej zbliżyć. Dowodzi to, że w skali świata byliśmy i nadal jesteśmy peryferium. Czy tym razem uda nam się przebić historyczny sufit rozwojowy i zbliżyć do światowej „pierwszej ligi”?