Piotr MASZCZYK

Kierownik Zakładu Makroekonomii i Ekonomii Sektora Publicznego w Katedrze Ekonomii II Kolegium Gospodarki Światowej. Autor i współautor blisko pięćdziesięciu monografii i artykułów naukowych.

Piotr MASZCZYK: Nad czym dzisiaj zastanawiałby się Wokulski?
Piotr MASZCZYK

Piotr MASZCZYK

Nad czym dzisiaj zastanawiałby się Wokulski?

Polska regularnie notuje wyższe roczne tempo wzrostu PKB niż Niemcy. Jeśli ten trend się utrzyma, to w ciągu kilkunastu lat nasza gospodarka może osiągnąć poziom porównywalny z poziomem gospodarki niemieckiej.