Piotr PERSZEWSKI

Prezes Instytutu Chrześcijańsko-Demokratycznego im. Ignacego Paderewskiego, wcześniej działacz Stronnictwa Pracy,
potem wieloletni sekretarz Rady Politycznej Porozumienia Centrum.