TSF Jazz Radio

Prof. Piotr SALWA

Profesor zwyczajny nauk humanistycznych, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Filologii Romańskiej, członek korespondent PAN i PAU. Jego prace dotyczą głównie dawnej nowelistyki włoskiej oraz recepcji dawnych autorów włoskich. Był m.in. redaktorem naukowym "Historii literatury włoskiej" oraz pierwszego kompletnego wydania po polsku "Drobnych wierszy włoskich" Petrarki. Kieruje Stacją Naukową PAN w Rzymie.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam