Prof. Piotr SALWA

Profesor zwyczajny nauk humanistycznych, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Filologii Romańskiej, członek korespondent PAN i PAU. Jego prace dotyczą głównie dawnej nowelistyki włoskiej oraz recepcji dawnych autorów włoskich. Był m.in. redaktorem naukowym "Historii literatury włoskiej" oraz pierwszego kompletnego wydania po polsku "Drobnych wierszy włoskich" Petrarki. Kieruje Stacją Naukową PAN w Rzymie.