TSF Jazz Radio

Piotr SZETELNICKI

Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Medycyny i Ratownictwa Górskiego. Współautor polskiego konsensusu leczenia ciężkich odmrożeń. Lekarz koordynator ratownictwa medycznego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jego pasją jest praca w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym oraz nauczanie medycyny ratunkowej i pierwszej pomocy. Absolwent studiów podyplomowych „Medycyna bólu” oraz „Bioetyka i prawo medyczne” na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam