Piotr VOELKEL

Jeden z najbardziej kreatywnych, inspirujących Polaków. Współwłaściciel grupy kapitałowej Vox, Szkoły Wyższej Psychologii
Społecznej, School of Form, WSNHID w Poznaniu.

Ryc.: Fabien Clairefond

Piotr VOELKEL: "Przywrócić sens zadawaniu pytań"
Piotr VOELKEL

Piotr VOELKEL

"Przywrócić sens zadawaniu pytań"

Transformacja jaka dziś, także dzięki Internetowi, następuje i przyspiesza, zmienia nas coraz bardziej w mrowiska i roje. Zdemokratyzuje się wiele naszych struktur i relacji oraz dostęp do informacji. Czeka to też instytucje, także uniwersytety, których część struktur i praktyk ma średniowieczne korzenie, a dziś śmieszy, szkodzi postępowi, blokuje niezbędne zmiany.