Piotr VOELKEL

Jeden z najbardziej kreatywnych, inspirujących Polaków. Współwłaściciel grupy kapitałowej Vox, Szkoły Wyższej Psychologii
Społecznej, School of Form, WSNHID w Poznaniu.

polecamy

Piotr VOELKEL