TSF Jazz Radio

Piotr VOELKEL

Jeden z najbardziej kreatywnych, inspirujących Polaków. Współwłaściciel grupy kapitałowej Vox, Szkoły Wyższej Psychologii
Społecznej, School of Form, WSNHID w Poznaniu.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam