Piotr WROŃSKI

Pułkownik Agencji Wywiadu w st. spocz. W służbach specjalnych pracował od 1982 r. Przeszedł pozytywnie weryfikację i od 1989 r. służył w strukturach UOP a następnie od 2002 r. był oficerem Agencji Wywiadu. Przez 6 lat przebywał na placówce w Londynie zajmując się zwalczaniem terroryzmu międzynarodowego. Z Agencji Wywiadu odszedł w 2011 r. Autor powieści „Spisek Założycielski – Historia jednego Morderstwa” i „Weryfikacja”.

Piotr WROŃSKI: Czas nielegałów. Krótki kurs kontrwywiadu dla amatorów
Piotr WROŃSKI

Piotr WROŃSKI

Czas nielegałów.
Krótki kurs kontrwywiadu dla amatorów

Rosjanie wiedzieli, że nie potrzebują informacji wywiadowczych sensu stricto. Potrzebują agentów wpływu. Agent wpływu to funkcja, której podstawowym celem nie jest zdobycie informacji, ale realizacja przedsięwzięć, które wspomagają, a czasem nawet umożliwiają konkretną politykę państwa. Może nim być zarówno nielegał, jak i zwerbowane źródło.