Prof. Adam GLAPIŃSKI

Prezes Narodowego Banku Polskiego. Profesor nauk ekonomicznych, wykładowca polskich i zagranicznych uczelni. Od lat 90. pełnił ważne funkcje w administracji państwowej. Przewodniczył radom nadzorczym różnych spółek. Od wielu lat w NBP, jako członek Rady Polityki Pieniężnej i Zarządu NBP. Członek International Joseph A. Schumpeter Society.

Prof. Adam GLAPIŃSKI: Stabilisation et défis après la pandémie
Prof. Adam GLAPIŃSKI

Prof. Adam GLAPIŃSKI

Stabilisation et défis après la pandémie

Posséder notre monnaie propre – le zloty – nous permet de mener une politique monétaire indépendante et autonome qui est un important amortisseur de chocs.

Prof. Adam GLAPIŃSKI: Estabilización y desafíos de la pospandemia
Prof. Adam GLAPIŃSKI

Prof. Adam GLAPIŃSKI

Estabilización y desafíos de la pospandemia

Banco Central ha corroborado su eficacia en limitar los efectos económicos de la pandemia y la corroborará de nuevo, llevando una sensata política de restablecer la economía en el vía de rápido crecimiento, conservando la estabilidad de precios y el balance macroeconómico.

Prof. Adam GLAPIŃSKI: Polska gospodarka budzi zdumienie analityków i świata
Prof. Adam GLAPIŃSKI

Prof. Adam GLAPIŃSKI

Polska gospodarka budzi zdumienie analityków i świata

Historyczne, ciążące nad nami zaległości, ciążą jeszcze od okresu potopu szwedzkiego, który wprowadził zastój do naszej gospodarki, a napędził gospodarkę szwedzką. Oto zbiory biblioteczne: przed potopem Polska posiadała jedne z największych zbiorów w Europie i na świecie. Przejęła je Szwecja, łącznie z oryginalnymi dziełami Kopernika.