Prof. Adam TOOZE

Historyk, dyrektor Instytutu Europejskiego Columbia University.

Prof. Adam TOOZE: Wojna końca historii
Prof. Adam TOOZE

Prof. Adam TOOZE

Prof. Adam TOOZE: Wojna końca historii

W wojnie na Ukrainie dziką kartą są Ukraińcy. Prezentują heroiczny opór, suwerenność i samostanowienie godne ich sąsiada, Polski – kraju, który nie jeden raz podejmował romantyczne i często skazane na niepowodzenie starania o niepodległość.

Prof. Adam TOOZE: Obecny kryzys pogłębi nierówności
Prof. Adam TOOZE

Prof. Adam TOOZE

Prof. Adam TOOZE: Obecny kryzys pogłębi nierówności

Rządy poszczególnych krajów wyraźnie skręcają w kierunku większego interwencjonizmu. Oczywiście nie oznacza to, że należy już ogłaszać koniec kapitalizmu czy koniec liberalizmu – choć słychać takie komentarze dotyczące interwencji państwowych. Należy je traktować raczej jako reakcję na głos poszczególnych społeczeństw, które domagają się pomocy od swoich rządów.