Prof. Alejandro TORRES GUTIÉRREZ

Profesor Uniwersytetu w Nawarrze, wykłada na Wydziale Prawa Publicznego UPNA. Naukowo związany z obszarem Prawa Konstytucyjnego. Studiował w Akademii Prawa Międzynarodowego w Hadze (Niderlandy), Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (Włochy), University of California, Berkeley (USA), Uniwersytet w Salzburgu (Austria ), Institut für Austriacki und Europäisches Öffentliches Recht, Wirtschafts Universität Wien (Austria), University of Coimbra (Portugalia), Universitas Catolica Tholosensis Tuluza (Francja) i University of York w Toronto, ( Kanada). Jest członkiem Jury Nagrody im. Jaime Brunet.