Prof. Andreas SCHLEICHER

Dyrektor ds. Edukacji i Umiejętności oraz Specjalny Doradca Sekretarza Generalnego ds. Polityki Edukacyjnej w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w Paryżu.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam