Prof. Andreas SCHLEICHER

Dyrektor ds. Edukacji i Umiejętności oraz Specjalny Doradca Sekretarza Generalnego ds. Polityki Edukacyjnej w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w Paryżu.