Prof. Andriej KOLESNIKOW

Sowietolog. Dyrektor programu „Rosyjska polityka wewnętrzna i instytucje polityczne” w Carnegie Endowment for International Peace.

Ryc. Fabien CLAIREFOND