Prof. Andrzej NOWAK

Historyk, sowietolog, członek Narodowej Rady Rozwoju. Wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego. Profesor zwyczajny w Instytucie Historii PAN. Laureat Nagrody im. Lecha Kaczyńskiego, Kawaler Orderu Orła Białego.

Ryc.Fabien Clairefond

Prof. Andrzej NOWAK: Lekcja polskiego  
Prof. Andrzej NOWAK

Prof. Andrzej NOWAK

Lekcja polskiego  

Co robić, kiedy przegrywamy walkę o nasz kraj? Emigracja jest jednym z wyjść, historycznie wypróbowanych przez Polaków. Emigracja polityczna to wyjście z myślą o powrocie – do kraju znowu wolnego. O powrocie z bronią w ręku, z gotowymi pomysłami reformy i pomocnymi krajowi kontaktami wyrobionymi w świecie, wreszcie z zarobionymi w innych krajach i warunkach pieniędzmi, które przydadzą się jako inwestycja we własnej ojczyźnie.

Prof. Andrzej NOWAK: Opozycja polityczna w Rosji a kwestia imperializmu
Prof. Andrzej NOWAK

Prof. Andrzej NOWAK

Opozycja polityczna w Rosji a kwestia imperializmu

Proimperialny sposób rozumowania rosyjskiej opozycji niestety wciąż jest silniejszy od alternatywnego, antyimperialnego, którego reprezentantami byli w przeszłości m.in. Andriej Sacharow czy Władimir Bukowski.

Prof. Andrzej NOWAK, prof. Mirosław SZUMIŁO: Zmiany w programie nauczania historii. Alarm historyków
Prof. Andrzej NOWAKProf. Mirosław SZUMIŁO

Prof. Andrzej NOWAK
Prof. Mirosław SZUMIŁO

Zmiany w programie nauczania historii. Alarm historyków

Zmiany w programie nauczania historii są groźne dla edukacji młodego pokolenia i dla pamięci wspólnoty. Publikujemy zapis debaty, jaka odbyła się w Centralnym Przystanku Historia Instytutu Pamięci Narodowej z udziałem prof. Andrzeja NOWAKA i prof. Mirosława SZUMIŁO, a którą poprowadził Krzysztof ZIEMIEC.

Prof. Andrzej NOWAK: Putin wobec Polski
Prof. Andrzej NOWAK

Prof. Andrzej NOWAK

Putin wobec Polski

Przyjazna atmosfera, jaka towarzyszyła wizycie Putina, była tylko propagandową otuliną zasadniczego celu pobytu Putina nad Wisłą:: chodziło o sprzedaż dużej części polskiego rynku naftowego potężnej rosyjskiej firmie naftowej Łukoil, o sprzedaż rafinerii i Naftoportu w Gdańsku. To nie tylko miało zapewnić dojście do polskiego rynku naftowego od strony Bałtyku, ale do zmonopolizowania tego rynku przez Rosję, odcięcia od alternatywy, jaką mogło być zaopatrzenie w nośniki energii transportowane drogą morską – nie z Rosji.

Prof. Andrzej NOWAK: Trudny rok 1670. Między Rzeczpospolitą, Ukrainą a Turcją
Prof. Andrzej NOWAK

Prof. Andrzej NOWAK

Trudny rok 1670. Między Rzeczpospolitą, Ukrainą a Turcją

Rok 1670: tu bodaj po raz pierwszy majaczy szantaż swoistej alternatywy: albo modernizacja, to jest porzucenie złego dziedzictwa Rzeczypospolitej i pójście za każdą dyrektywą, jaka nadejdzie z krajów bardziej oświeconych, albo trwanie przy „mrzonkach” wielkiej Polski, z jakąś historyczną misją czy rolą wobec Europy wschodniej.

Prof. Andrzej NOWAK: Polska i Rosja. Sąsiedztwo wolności i despotyzmu X-XXI w.
Prof. Andrzej NOWAK

Prof. Andrzej NOWAK

Polska i Rosja. Sąsiedztwo wolności i despotyzmu X-XXI w.

Wolność i despotyzm nie są rozdzielone geograficznie. Są impulsami wpisanymi w ludzką naturę. Historia tworzy jednak przez wieki i przedstawia w retrospekcji kształt uwarunkowań, które wolność pozwalają rozwinąć albo stłumić; umacniają despotyczne techniki albo je podważają. To jest właśnie jedna z możliwych do wyobrażenia historii stosunków polsko-rosyjskich.

Prof. Andrzej NOWAK: Незалежність 2023
Prof. Andrzej NOWAK

Prof. Andrzej NOWAK

Незалежність 2023

Свобода і прогрес залишаються  і сьогодні гаслами, в ім’я яких можна ефективно підірвати ідеал незалежності держави, яка звинувачується в порушенні свободи та блокуванні шляху до прогресу.

Prof. Andrzej NOWAK: Niepodległość 2023
Prof. Andrzej NOWAK

Prof. Andrzej NOWAK

Niepodległość 2023

Wolność i postęp pozostają także współcześnie hasłami, w imię których można skutecznie podważyć ideał niepodległości państwa, które oskarżane jest o łamanie wolności i blokowanie drogi postępowi

Prof. Andrzej NOWAK: Путін як (анти)історик
Prof. Andrzej NOWAK

Prof. Andrzej NOWAK

Путін як (анти)історик

У наративі, представленому Володимиром Путіним кілька років тому, Росія знову виявилася жертвою, а в Катині злочинцями виявилися поляки.

Prof. Andrzej NOWAK: Putin jako (anty)historyk
Prof. Andrzej NOWAK

Prof. Andrzej NOWAK

Putin jako (anty)historyk

Rosja w narracji zaprezentowanej już przed kilkoma laty przez Władimira Putina znowu okazała się ofiarą, a w Katyniu Polacy wyszli na oprawców.

Prof. Andrzej NOWAK: Ukraina albo niezgoda na imperialne zniewolenie
Prof. Andrzej NOWAK

Prof. Andrzej NOWAK

Ukraina albo niezgoda na imperialne zniewolenie

Tak fascynująca Angelę Merkel Katarzyna II zlikwidowała przemocą Sicz – ostatnią ostoję samorządu wolnych Kozaków pod jej panowaniem, ostatni ślad tradycji politycznej Ukrainy.

Prof. Andrzej NOWAK: Ucrania o el rechazo del sometimiento al imperio
Prof. Andrzej NOWAK

Prof. Andrzej NOWAK

Ucrania o el rechazo del sometimiento al imperio

Tan fascinante para Angela Merkel, Catalina II liquidó Sich por la violencia – el último refugio de autogobierno para los cosacos libres bajo su gobierno, el último vestigio de la tradición política de Ucrania.

Prof. Andrzej NOWAK: Ukraine and the rejection of imperial enslavement
Prof. Andrzej NOWAK

Prof. Andrzej NOWAK

Ukraine and the rejection of imperial enslavement

So fascinating to Angela Merkel, Catherine II liquidated Sich by violence – the last refuge of self-government for free Cossacks under her rule, the last vestige of Ukraine’s political tradition.

Prof. Andrzej NOWAK: Україна чи незгода з імперським поневоленням
Prof. Andrzej NOWAK

Prof. Andrzej NOWAK

Україна чи незгода з імперським поневоленням

Катерина II, яка так захоплює Ангелу Меркель, насильницьким шляхом ліквідувала Січ – останній притулок самоврядування для вільних козаків під її владою, останній залишок української політичної традиції.

Prof. Andrzej NOWAK: Ucraina o dissenso per la schiavitù imperia
Prof. Andrzej NOWAK

Prof. Andrzej NOWAK

Ucraina o dissenso per la schiavitù imperia

Così affascinante per Angela Merkel, Caterina II ha liquidato con la violenza Sich, l’ultimo rifugio di autogoverno per i cosacchi liberi sotto il suo governo, l’ultima vestigia della tradizione politica ucraina.

Prof. Andrzej NOWAK: Украина или несогласие с имперским порабощением
Prof. Andrzej NOWAK

Prof. Andrzej NOWAK

Украина или несогласие с имперским порабощением

Так восхищающая Ангелу Меркель, Екатерина II ликвидировала Сечь насильственным путем – последнее убежище самоуправления для вольных казаков в период ее правления, последний пережиток политической традиции Украины.

Prof. Andrzej NOWAK: Polskie umiłowanie wolności do szaleństwa
Prof. Andrzej NOWAK

Prof. Andrzej NOWAK

Polskie umiłowanie wolności do szaleństwa

Powstanie wynika z położenia. Inaczej mówiąc: powstanie jest reakcją na upadek. Ale nie jedyną. Kiedy się upadnie albo gdy ktoś nas przewróci, obali w proch – wtedy możemy powstać albo przyzwyczaić się do życia w pozycji leżącej.