Prof. Artur GRUSZCZAK

Politolog. Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Redaktor Jagiellońskiego Przeglądu Bezpieczeństwa. Autor m.in. Intelligence Security in the European Union. Building a Strategic Intelligence Community.

Prof. Artur GRUSZCZAK: Szwecja i Finlandia – skandynawska ścieżka do NATO
Prof. Artur GRUSZCZAK

Prof. Artur GRUSZCZAK

Szwecja i Finlandia – skandynawska ścieżka do NATO

Agresywna polityka Kremla wywołała silny niepokój w krajach nienależących do Sojuszu Północnoatlantyckiego, wśród nich w Szwecji i Finlandii. Opcja członkostwa tych krajów w NATO, do tej pory postrzegana jako niekonieczna i mało prawdopodobna, nagle stała się przedmiotem ogólnonarodowych debat w obydwu krajach.