Prof. Benjamin VOGEL

Emerytowany profesor muzykologii, niegdyś Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu w Lund (Szwecja) i Katedry Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Szczecińskiego. Instrumentolog, wieloletni współpracownik NIFC.

Ryc. Fabien Clairefond

Prof. Benjamin VOGEL: De quels pianos jouait Frédéric Chopin ?
Prof. Benjamin VOGEL

Prof. Benjamin VOGEL

De quels pianos jouait Frédéric Chopin ?

« Le plus précieux est le dernier instrument de Chopin, qui se trouvait dans son appartement au moment de la mort de son propriétaire. Aujourd’hui, c’est la pièce maîtresse du musée Fryderyk Chopin au palais Ostrogski », écrit le professeur Benjamin VOGEL. Le piano de Chopina, c’est à dire…?

Prof. Benjamin VOGEL: ¿Qué pianos tocaba Fryderyk Chopin?
Prof. Benjamin VOGEL

Prof. Benjamin VOGEL

¿Qué pianos tocaba Fryderyk Chopin?

El más valioso es el último instrumento de Chopin, que estaba en su apartamento cuando murió el dueño, escribe el Prof. Benjamin VOGEL.

Prof. Benjamin VOGEL: Quali pianoforti suonava Fryderyk Chopin?
Prof. Benjamin VOGEL

Prof. Benjamin VOGEL

Quali pianoforti suonava Fryderyk Chopin?

Il più prezioso è l’ultimo strumento di Chopin, che si trovava nel suo appartamento al momento della morte del proprietario. Oggi è il pezzo più prezioso del Museo Fryderyk Chopin di Palazzo Ostrogski”, scrive il professor Benjamin VOGEL

Prof. Benjamin VOGEL: Na jakich fortepianach grał Fryderyk Chopin?
Prof. Benjamin VOGEL

Prof. Benjamin VOGEL

Na jakich fortepianach grał Fryderyk Chopin?

Na to pytanie niezwykle trudno odpowiedzieć w kilku zdaniach. Fortepian powstał bardzo niedawno, około 320 lat temu. Przez kilka minionych wieków ewoluował konstrukcyjnie i brzmieniowo w dość szybkim tempie, przy wykorzystaniu zdobyczy techniki i technologii poszczególnych epok, aż w drugiej połowie XIX w. uzyskał znaną dzisiaj formę, budowę i brzmienie.