Prof. Bernard JANCEWICZ

Fizyk teoretyk, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w kwantowej teorii pola, algebrach Clifforda i zastosowaniach geometrii różniczkowej w elektrodynamice klasycznej. Przewodniczący Komisji Nazewnictwa Fizycznego PTF oraz Komisji Nazewnictwa Ulic Towarzystwa Miłośników Wrocławia.

polecamy

Prof. Bernard JANCEWICZ