Prof. Bernard JANCEWICZ

Fizyk teoretyk, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w kwantowej teorii pola, algebrach Clifforda i zastosowaniach geometrii różniczkowej w elektrodynamice klasycznej. Przewodniczący Komisji Nazewnictwa Fizycznego PTF oraz Komisji Nazewnictwa Ulic Towarzystwa Miłośników Wrocławia.

Prof. Bernard JANCEWICZ: Laureaci Nagrody Nobla we Wrocławiu. 44. Zjazd Fizyków Polskich Prof. Bernard JANCEWICZ: Laureaci Nagrody Nobla we Wrocławiu. 44. Zjazd Fizyków Polskich
Prof. Bernard JANCEWICZ

Prof. Bernard JANCEWICZ

Laureaci Nagrody Nobla we Wrocławiu.
44. Zjazd Fizyków Polskich

44 Zjazd Fizyków Polskich odbywał się w niedawno zbudowanym Centrum Konferencyjnym Politechniki Wrocławskiej. Zjazd ukazał szeroki przegląd najnowszych osiągnięć fizyki. Widać było wyraźnie, że do wielu z nich znaczący wkład wnieśli również polscy, w tym wrocławscy uczeni – pisze prof. Bernard JANCEWICZ.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam