TSF Jazz Radio

Prof. Bogusław PAWŁOWSKI

Kierownik Katedry Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2006-2010 dyrektor Zakładu Antropologii PAN we Wrocławiu. Współzałożyciel i przewodniczący Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji (PTNCE). Prezydent European Human Behaviour & Evolution Association (EHBEA).

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam