TSF Jazz Radio

Prof. Claude HURIET

Naukowiec i polityk francuski. Życie zawodowe poświęcił walce z rakiem oraz prawnym regulacjom kwestii bioetycznych. W latach 2001-2013 prezydent a obecnie honorowy dyrektor Instytutu Curie. W latach 1983-2001 senator (UDF). Członek honoris causa Akademii Medycyny w Paryżu. Kawaler Legii Honorowej.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam