Prof. Claude HURIET

Naukowiec i polityk francuski. Życie zawodowe poświęcił walce z rakiem oraz prawnym regulacjom kwestii bioetycznych. W latach 2001-2013 prezydent a obecnie honorowy dyrektor Instytutu Curie. W latach 1983-2001 senator (UDF). Członek honoris causa Akademii Medycyny w Paryżu. Kawaler Legii Honorowej.

Prof. Claude HURIET: Une autre invention de Marie Curie Sklodowska: « Le modèle Curie »
Prof. Claude HURIET

Prof. Claude HURIET

Une autre invention de Marie Curie Sklodowska

Le « modèle Curie » se définit par la continuité entre la recherche fondamentale et les soins. Ce modèle est fondé sur le rapprochement des chercheurs, des soignants et des patients.

Prof. Claude HURIET: Jeszcze jeden wynalazek Marii Curie-Skłodowskiej: Model Curie
Prof. Claude HURIET

Prof. Claude HURIET

Jeszcze jeden wynalazek Marii Curie-Skłodowskiej

„Model Curie” można zdefiniować jako ciągłość między badaniami naukowymi a ich zastosowaniem w medycynie. Model ten zakłada zbliżenie między naukowcami, lekarzami i pacjentami.