Prof. Claude HURIET

Naukowiec i polityk francuski. Życie zawodowe poświęcił walce z rakiem oraz prawnym regulacjom kwestii bioetycznych. W latach 2001-2013 prezydent a obecnie honorowy dyrektor Instytutu Curie. W latach 1983-2001 senator (UDF). Członek honoris causa Akademii Medycyny w Paryżu. Kawaler Legii Honorowej.

polecamy

Prof. Claude HURIET

Prof. Claude HURIET