Prof. Dariusz BURACZEWSKI

Profesor nauk matematycznych w Zakładzie Analizy Funkcjonalnej Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się problemami z pogranicza rachunku prawdopodobieństwa i analizy harmonicznej. W latach 2012–2016 był prodziekanem ds. ogólnych Wydziału Matematyki i Informatyki UWr.

Prof. Piotr BILER, Prof. Dariusz BURACZEWSKI:  Matematyczni nobliści we Wrocławiu
Prof. Dariusz BURACZEWSKIProf. Piotr BILER

Prof. Dariusz BURACZEWSKI
Prof. Piotr BILER

Prof. Piotr BILER, Prof. Dariusz BURACZEWSKI: Matematyczni nobliści we Wrocławiu

Wrocław na początku września 2017 r. stał się na kilka dni matematyczną stolicą świata – konferencja poświęcona uhonorowaniu profesora Eliasa Steina z Uniwersytetu w Princeton, uważanego za ojca współczesnej analizy harmonicznej, przyciągnęła do stolicy Dolnego Śląska ponad dwustu matematyków z całego świata – piszą prof. Piotr BILER i prof. Dariusz BURACZEWSKI.