TSF Jazz Radio

Prof. Dariusz BURACZEWSKI

Profesor nauk matematycznych w Zakładzie Analizy Funkcjonalnej Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się problemami z pogranicza rachunku prawdopodobieństwa i analizy harmonicznej. W latach 2012–2016 był prodziekanem ds. ogólnych Wydziału Matematyki i Informatyki UWr.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam