Prof. Dariusz BURACZEWSKI

Profesor nauk matematycznych w Zakładzie Analizy Funkcjonalnej Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się problemami z pogranicza rachunku prawdopodobieństwa i analizy harmonicznej. W latach 2012–2016 był prodziekanem ds. ogólnych Wydziału Matematyki i Informatyki UWr.

Prof. Piotr BILER, Prof. Dariusz BURACZEWSKI:  Matematyczni nobliści we Wrocławiu
Prof. Dariusz BURACZEWSKIProf. Piotr BILER

Prof. Dariusz BURACZEWSKI
Prof. Piotr BILER

Matematyczni nobliści we Wrocławiu

Wrocław na początku września 2017 r. stał się na kilka dni matematyczną stolicą świata – konferencja poświęcona uhonorowaniu profesora Eliasa Steina z Uniwersytetu w Princeton, uważanego za ojca współczesnej analizy harmonicznej, przyciągnęła do stolicy Dolnego Śląska ponad dwustu matematyków z całego świata – piszą prof. Piotr BILER i prof. Dariusz BURACZEWSKI.