TSF Jazz Radio

Prof. Dariusz DOLIŃSKI

Profesor psychologii, członek-korespondent PAN. Kierownik Katedry
Psychologii Społecznej i Centrum Badań nad Zachowaniami Społecznymi na wrocławskim Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS. Redaktor naczelny Polish Psychological Bulletin.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam