Prof. Elżbieta MĄCZYŃSKA

Profesor nauk ekonomicznych. Prezes Honorowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Ryc. Fabien CLAIREFOND

Prof. Elżbieta MĄCZYŃSKA: Inflacja i niepewny, chwiejny świat
Prof. Elżbieta MĄCZYŃSKA

Prof. Elżbieta MĄCZYŃSKA

Inflacja i niepewny, chwiejny świat

Inflacja to obecnie szczególnie gorący, globalny temat. Wysoki poziom inflacji zaskoczył bowiem wiele krajów. Toteż nie ma dnia, żeby kwestia ta nie była poruszana w mediach.

Prof. Elżbieta MĄCZYŃSKA: Rok 2022 początkiem kształtowania nowego ładu świata
Prof. Elżbieta MĄCZYŃSKA

Prof. Elżbieta MĄCZYŃSKA

Rok 2022 początkiem kształtowania nowego ładu świata

Pytania o przyszłość nigdy nie należały do pytań łatwych, a dziś należą do pytań najtrudniejszych. Zarówno badania naukowe, jak i rzeczywistość dowodzą bowiem, że wiek XXI jest i pozostanie wiekiem narastania powszechnej niepewności i globalnego ryzyka, o czym już dziś przekonuje m.in. globalny indeks niepewności (World Uncertainty Index).

Prof. Elżbieta MĄCZYŃSKA: Optymizm mimo wszystko. Polska gospodarka AD 2022
Prof. Elżbieta MĄCZYŃSKA

Prof. Elżbieta MĄCZYŃSKA

Optymizm mimo wszystko.
Polska gospodarka AD 2022

Wiele wskazuje na to, że inflacja powoli, głównie w drugiej połowie 2022 roku, będzie się zmniejszać. Nie wróci jednak do celu inflacyjnego NBP i sięgać będzie 7 proc.

Prof. Elżbieta MĄCZYŃSKA: Państwo (nie)opiekuńcze
Prof. Elżbieta MĄCZYŃSKA

Prof. Elżbieta MĄCZYŃSKA

Państwo (nie)opiekuńcze

Kryzys pandemiczny wymusił skrajnie odmienne od neoliberalnego spojrzenie na rolę państwa, uwydatniając niezbywalność jego społeczno-opiekuńczych funkcji. Okazało się, że jak trwoga, to do państwa.