Prof. Éric FASSIN

Profesor socjologii na uniwersytecie Paris-VIII Vincennes – Saint-Denis, badacz w Laboratorium gender studies i płciowości. Autor m.in. Démocratie précaire. Chroniques de la déraison d’état (La Découverte, 2012); Gauche : l’avenir d’une désillusion (Textuel, 2014); Populisme : le grand ressentiment (Textuel, 2017).

Ryc.Fabien Clairefond

Prof. Éric FASSIN: Populistyczna strategia francuskiej lewicy
Prof. Éric FASSIN

Prof. Éric FASSIN

Populistyczna strategia francuskiej lewicy

Populizm lewicowy i populizm prawicowy mają nieprzenikające się elektoraty. Lepiej zatem dla lewicy byłoby zwracać się nie do wyborców Frontu Narodowego, ale przede wszystkim do niechodzących na wybory, ponieważ łatwiej sobie wyobrazić to, że ludzie dotąd zdegustowani polityką zaczną się nią interesować, niż to, że skrajnie prawicowe rozżalenie zmieni się w lewicowe oburzenie.