TSF Jazz Radio

Prof. Eryk ŁON

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Finansów Publicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Opublikował raport Dlaczego Polska nie powinna wchodzić do strefy euro, stworzył studium podyplomowe Mistrzowie rynków finansowych, należy do Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP Andrzeju Dudzie a od 2016 roku wchodzi w skład Rady Polityki Pieniężnej.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam