Prof. François HARTOG

Historyk francuski, profesor École des hautes études en sciences sociales (EHESS) w Paryżu, gdzie kieruje katedrą starożytnej i nowoczesnej historiografii. Najnowsza książka: Chronos, L’Occident aux prises avec le temps.

Ryc. Fabien CLAIREFOND

Prof. François HARTOG: Wspólna historia Europy
Prof. François HARTOG

Prof. François HARTOG

Wspólna historia Europy

Nie możemy zaprzeczyć naszej historii i naszej kulturze; nie możemy ich wykorzenić. Ale możemy przemyśleć to, jak o nich opowiadamy i jakie zyski z nich czerpiemy.

Prof. François HARTOG: Renesans Europy Środkowej
Prof. François HARTOG

Prof. François HARTOG

Renesans Europy Środkowej

Nikt w czasie zimnej wojny nie podejrzewał, że możemy podział Europy przesunąć lub stłumić. I nikt, przynajmniej na Zachodzie, nie był przygotowany na upadek imperium sowieckiego i wszystkie konsekwencje, w tym poznawcze, z tym związane.

Prof. François HARTOG: Renaissance de l’Europe centrale
Prof. François HARTOG

Prof. François HARTOG

Renaissance de l’Europe centrale

Personne, du temps de la guerre froide, ne soupçonnait que nous pourrions un jour surmonter la division en Europe. Et personne, du moins en Occident, n’était préparé à la chute de l’empire soviétique et à toutes ses conséquences épistémiques.

Prof. François HARTOG: Rinascimento dell'Europa centrale
Prof. François HARTOG

Prof. François HARTOG

Rinascimento dell'Europa centrale

Per capire cosa influenza il destino dell’Europa centrale, vale la pena richiamare prima di tutto l’attenzione su due elementi che rappresentano l’esperienza di questa regione in un contesto specifico: Inhuman Land: Searching for the Truth in Soviet Russia 1941–1942 scritto da Józef Czapski e Bloodlands: Europe Between Hitler and Stalin di prof. Timothy Snyder.  Sia nel libro di Czapski che in quello di Snyder il destino dell’Europa centrale viene influenzato soprattutto dalla comunità di esperienze – il terrore, i crimini…

Prof. François HARTOG: Klio. Śmierć historii. Europa na peryferiach
Prof. François HARTOG

Prof. François HARTOG

Klio. Śmierć historii. Europa na peryferiach

Zapanowała kultura pamięci, która przejawia się w dużej liczbie pomników i nadaje rytm wspomnieniom. Co więcej, aby lepiej trzymać się rzeczywistości świata po koloniach i podziałach Jałty, historycy, chcąc pozostawić za sobą historię narodową, imperialną i kolonialną, zaproponowali odpowiedzi niemal techniczne, które nazwano: historią powiązaną, wspólną historią, historią skrzyżowaną, a ostatecznie historią globalną, które są nowymi ścieżkami prowadzącymi do pozbycia się współczesnego reżimu historyczności i jej teleologii.