Prof. Gretchen SPREITZER

Profesor zarządzania w Ross School of Business na Uniwersytecie Michigan. Piastuje także stanowisko głównej wykładowczyni w Center for Positive Organizations. W swoich badaniach koncentruje się na kwestii przywództwa w organizacji. Współautorka How to be Positive Leader z Jane Dutton, Handbook of Positive Organizational Scholarship z Kim Cameron, The Future of Leadership z Robertem Quinnem.

Prof. Gretchen SPREITZER, Prof. Christine PORATH: Przepis na szczęśliwą pracę
Prof. Christine PORATHProf. Gretchen SPREITZER

Prof. Christine PORATH
Prof. Gretchen SPREITZER

Przepis na szczęśliwą pracę

Wyzwaniem dla menedżerów jest powstrzymywanie się od ograniczania upełnomocnień w sytuacjach, gdy pracownicy popełniają błędy. Takie sytuacje stwarzają najlepsze warunki do nauki — nie tylko dla samych zainteresowanych, lecz także dla innych, którzy mogą uczyć się w sposób pośredni.