TSF Jazz Radio

Prof. Gretchen SPREITZER

Profesor zarządzania w Ross School of Business na Uniwersytecie Michigan. Piastuje także stanowisko głównej wykładowczyni w Center for Positive Organizations. W swoich badaniach koncentruje się na kwestii przywództwa w organizacji. Współautorka How to be Positive Leader z Jane Dutton, Handbook of Positive Organizational Scholarship z Kim Cameron, The Future of Leadership z Robertem Quinnem.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam