Prof. Gunnar HEINSOHN

Niemiecki pisarz, socjolog i ekonomista, emerytowany profesor Uniwersytetu w Bremie. Publikował na temat ekonomii, demografii i jej związku z polityką bezpieczeństwa i ludobójstwem. Laureat medalu "Odwaga i Wiarygodność" im. Lecha Kaczyńskiego (2021).

Prof. Gunnar HEINSOHN: Wiedza górą
Prof. Gunnar HEINSOHN

Prof. Gunnar HEINSOHN

Wiedza górą

Mózg bije religie, rasy, „klasy” i młodych masy. O ile jeszcze w XX w. patenty były dziełem wybitnych jednostek, o tyle obecnie i w przyszłości innowacje są i będą wynikiem pracy zespołowej najbardziej uzdolnionych specjalistów, wyłanianych w olimpiadach matematycznych TIMSS i zaliczanych do grupy advanced.