Prof. Guzmán CARRIQUIRY LECOUR

Jeden z najbliższych współpracowników papieża Franciszka. Prawnik i wykładowca na uniwersytecie w Montevideo. Od 1971 r. zasiada w Papieskiej Radzie ds. Świeckich, od 1991 r. jest jej podsekretarzem. Jest także wiceprzewodniczącym Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej.

Prof. Guzmán CARRIQUIRY LECOUR: Jaką Amerykę odwiedza Franciszek? Prof. Guzmán CARRIQUIRY LECOUR: Jaką Amerykę odwiedza Franciszek?
Prof. Guzmán CARRIQUIRY LECOUR

Prof. Guzmán CARRIQUIRY LECOUR

Jaką Amerykę odwiedza Franciszek?

“Polak nie może nie mieć szczególnej więzi z Janem Pawłem II, tak jak każdy Latynos ma emocjonalny związek z Franciszkiem. Ale wszyscy powinniśmy mieć to niepodważalne poczucie wspólnoty z panującym papieżem. Mnie przyszło żyć z 5 papieżami – tak różnymi ze względu na ich pochodzenie, biografię, formację intelektualną, duchową wrażliwość, podejście pastoralne”.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam