Prof. Hanna BOJAR

Socjolog w Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Autorka: "Granice i pogranicza. Nowe problemy i interpretacje". Jej główne zainteresowania badawcze lokują się w obszarze community studies, ze szczególnym uwzględnieniem pogranicznych społeczności lokalnych.