TSF Jazz Radio

Prof. Jacek GLIŃSKI

Chemik, profesor zwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Zakładu Chemii Analitycznej. Zajmuje się metodami akustycznymi w określaniu struktury i oddziaływań międzycząsteczkowych w cieczach i roztworach ciekłych. Autor i współautor około 120 prac z listy filadelfijskiej. W latach 1999 – 2009 delegat polskiego rządu do programów ramowych Unii Europejskiej.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam