Prof. Jacek GLIŃSKI

Chemik, profesor zwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Zakładu Chemii Analitycznej. Zajmuje się metodami akustycznymi w określaniu struktury i oddziaływań międzycząsteczkowych w cieczach i roztworach ciekłych. Autor i współautor około 120 prac z listy filadelfijskiej. W latach 1999 – 2009 delegat polskiego rządu do programów ramowych Unii Europejskiej.

polecamy

Prof. Kazimierz ORZECHOWSKI

Prof. Jacek GLIŃSKI

Przejdź do paska narzędzi