Prof. Jacek KORONACKI

Profesor nauk technicznych, doktor habilitowany nauk matematycznych, były długoletni dyrektor Instytutu Podstaw Informatyki PAN. W ostatnich latach zajmował się analizą molekularnych danych biologicznych.

Ryc. Fabien CLAIREFOND

Prof. Jacek KORONACKI: O wiedzy, umiłowaniu mądrości i nauce słów kilka. Polemika z Janem Śliwą
Prof. Jacek KORONACKI

Prof. Jacek KORONACKI

O wiedzy, umiłowaniu mądrości i nauce słów kilka. Polemika z Janem Śliwą

Niedawno temu opublikowany na stronach portalu WcN ważny artykuł Jana Śliwy „Wiedza i wiara”, prosi się o pewne uzupełnienie. Jak zwykle u tego Autora, artykuł jest bogaty w treść wagi doniosłej, jest napisany z eruducją i właściwą Autorowi klarownością. Ale nie mogę zgodzić się ze sposobem, w jaki zderza ze sobą pojęcia wiedzy i wiary, mające dla artykułu znaczenie fundamentalne.

Prof. Jacek KORONACKI: Licencja na zabijanie
Prof. Jacek KORONACKI

Prof. Jacek KORONACKI

Licencja na zabijanie

Gdy sztuczna inteligencja przejmuje odpowiedzialność za nasze decyzje; gdy zastępuje człowieka przez to, co nieludzkie. – pisze Jacek KORONACKI

Prof. Jacek KORONACKI: AI, Zachód i prawo Kopernika-Greshama
Prof. Jacek KORONACKI

Prof. Jacek KORONACKI

AI, Zachód i prawo Kopernika-Greshama

Mądrość została wyrzucona na śmietnik historii, pozostały umiejętności – radzenia sobie w życiu i naśladownictwa. A do tego AI być może wystarczy. – pisze prof. Jacek KORONACKI

Prof. Jacek KORONACKI: Wrzesień 1939, wrzesień 2023
Prof. Jacek KORONACKI

Prof. Jacek KORONACKI

Wrzesień 1939, wrzesień 2023

Fizyczna napaść Hitlera i Stalina na Polskę we wrześniu 1939 r. skończyła się klęską Hitlera w 1945 r. oraz rozejmem z siłami poststalinowskimi w roku 1989. Polska odbudowała swoje miasta, miasteczka i wsie, odbudowała i rozwija gospodarkę, ale nie mogła odbudować strat ludzkich. Gdyby mogła, nie mielibyśmy takiej „debaty” politycznej, jaką mamy.

Prof. Jacek KORONACKI: Glosa do artykułu prof. Andrzeja Kisielewicza  „Bajki o sztucznej inteligencji i prawdziwe zagrożenia”
Prof. Jacek KORONACKI

Prof. Jacek KORONACKI

Glosa do artykułu prof. Andrzeja Kisielewicza „Bajki o sztucznej inteligencji i prawdziwe zagrożenia”

Niniejszy cytat dobrze oddaje główną myśl artykułu prof. Andrzeja Kisielewicza „Bajki o sztucznej inteligencji i prawdziwe zagrożenia” [LINK]: „ChatGPT nie myśli, nie wnioskuje, niczego nie rozumie i nie jest żadną »sztuczną inteligencją«, o ile termin ten rozumiemy zgodnie z ideami ojców dziedziny artificial intelligence jako »autonomiczny program myślący na podobieństwo człowieka«”.

Prof. Jacek KORONACKI: O edukacji słów kilka.  Refleksja bardzo osobista
Prof. Jacek KORONACKI

Prof. Jacek KORONACKI

O edukacji słów kilka.
Refleksja bardzo osobista

Szkoła nie istnieje poza społeczeństwem. Jakaś korporacja może się zamknąć w bańce własnej „kultury”, ale szkoła nie, przeciwnie, ona kształci tak, jak tego chce – zresztą o tym nie myśląc – ogół. Ona jest taka, jak ten ogół.

Prof. Jacek KORONACKI: Matematyka o istnieniu Boga
Prof. Jacek KORONACKI

Prof. Jacek KORONACKI

Matematyka o istnieniu Boga

Jeżeli tedy wszechświat jest na tyle uładzony w swoim wewnętrznym schemacie przyczynowania, na ile tego wymaga twierdzenie Meyera, to Bóg – Pierwsza Przyczyna – istnieje!

Prof. Jacek KORONACKI: Wybór Ameryki, szansa Polski. Glosa do tekstu prof. Ewy Thompson
Prof. Jacek KORONACKI

Prof. Jacek KORONACKI

Wybór Ameryki, szansa Polski.
Glosa do tekstu prof. Ewy Thompson

Można zakładać, że we własnym interesie USA powinny na wschodniej flance NATO postawić tamę Chinom w ich niespiesznym zmierzaniu do wybrzeży Atlantyku. Jeśli nie podołamy albo USA zbyt wcześnie zostawią nasz region samemu sobie, z całą pewnością czeka nas los, który przewiduje prof. Thompson w przypadku przegranej Ukrainy.

Prof. Jacek KORONACKI: In vitro i hodowla ludzi
Prof. Jacek KORONACKI

Prof. Jacek KORONACKI

In vitro i hodowla ludzi

Wiek XXI ma być wiekiem eugeniki „pozytywnej”, której celem będzie doprowadzenie do rodzenia się dzieci albo z embrionu (czyli zarodka) wybranego spośród wielu, albo z embrionu w pożądany sposób genetycznie zmodyfikowanego.

Prof. Jacek KORONACKI: Inteligent i katolik w Polsce AD 2022. Tekst osobisty, politycznie niepoprawny
Prof. Jacek KORONACKI

Prof. Jacek KORONACKI

Inteligent i katolik w Polsce AD 2022.
Tekst osobisty, politycznie niepoprawny

Polska potrzebuje liczniejszej, prawdziwie kulturalnej elity. Na tyle licznej, by mogła skutecznie przeciwstawić się dziś dominującym siłom niszczącym polską i katolicką tożsamość. To musi zacząć się odnową szkolnictwa, a tę należy zacząć od odnowy szkolnictwa wyższego – by zacząć kształcić nauczycieli, którzy przyniosą szkołom podstawowym i średnim kadrę zdolną dzieci i młodzież uczyć umiłowania Dobra, Prawdy i Piękna.

Prof. Jacek KORONACKI: Zachód spychany w przepaść bezsensu
Prof. Jacek KORONACKI

Prof. Jacek KORONACKI

Zachód spychany w przepaść bezsensu

Powrót do normalności, której dokładny kształt nie sposób przewidzieć, będzie wymagał wysiłku pokoleń. Zachodnie Kościoły chrześcijańskie już w większości skapitulowały przed naporem rzeczników postprawdy. I dziś zbyt mała i zbyt zmarginalizowana jest klasycznie myśląca Reszta, by ów powrót do normalności mógł trwać tylko jedno pokolenie.

Prof. Jacek KORONACKI: Wojna na Ukrainie, czyli imperium amerykańskie na rozstaju dróg
Prof. Jacek KORONACKI

Prof. Jacek KORONACKI

Wojna na Ukrainie, czyli imperium amerykańskie na rozstaju dróg

Dziś na myśl przychodzi „hasło założycielskie” Paktu Północnoatlantyckiego, które w roku 1949 wygłosił jego pierwszy sekretarz generalny lord Hastings Lionel Ismay: Keep Russians out, Americans in and Germans down („utrzymać Rosjan poza, Amerykanów wewnątrz, a Niemców w ryzach”).

Prof. Jacek KORONACKI: Średniowiecze, Kartezjusz i sztuczna inteligencja
Prof. Jacek KORONACKI

Prof. Jacek KORONACKI

Średniowiecze, Kartezjusz i sztuczna inteligencja

Ale jeśli marzenia transhumanistów są rojeniami, wówczas możemy za Peterem Augustinem Lawlerem powtórzyć: „Ludzka dusza – a zatem owa niematerialna zasada fundująca nasze motywacje i aspiracje, które odróżniają nas od otaczającego świata przyrody – przemienia i rozświetla wszystkie nasze myśli i działania, również te choćby i piękne, które daremnie usiłują wyzwolić nas z natury i Boga”. Nie da się tej niematerialnej zasady załadować do maszyny.

Prof. Jacek KORONACKI: Czy Ameryka dotrwa do 2025 roku?
Prof. Jacek KORONACKI

Prof. Jacek KORONACKI

Czy Ameryka dotrwa do 2025 roku?

Widoczna część amerykańskiego społeczeństwa nienawidzi własnej historii. Ściślej: ta część społeczeństwa nie ma pojęcia o historii amerykańskiego Południa i Północy, ale wierzy uczelnianym lewicowo-liberalnym guru, którzy wpoili jej nienawiść zwłaszcza do historii Południa, ale w istocie do prawdziwej historii ojczyzny, złożonej i wartej, by być z niej dumnym.