TSF Jazz Radio

Prof. Jan SOBCZYK

Fizyk teoretyk, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalista w dziedzinie fizyki cząstek elementarnych. Członek ulokowanej w Japonii międzynarodowej grupy doświadczalnej T2K. Jest autorem i współautorem ponad 150 prac naukowych. Od 2016 r. dyrektor Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego. W stanie wojennym działacz opozycji demokratycznej.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam