Prof. Janusz PEZDA

Historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Profesor Uniwersytetu Jagielońskiego.