Prof. Jean-Marc DANIEL

Francuski ekonomista, profesor stowarzyszony w ESCP Europe, kierownik redakcji czasopisma „Sociétal”. Urzędnik Ministerstwa Kultury oraz MSZ, ekonomista i wykładowca akademicki (kierownik badań w OFCE, wykładał w ESCP Europe, paryskiej l’École des mines, na uniwersytecie Paris X i w ENSAE). Zasiada w zarządzie Société d’économie politique. Zajmuje się głównie polityką ekonomiczną, w jej wymiarach teoretycznym i historycznym.

Prof. Jean-Marc DANIEL: Stulecie Europy. Wspólnie, bez wypominania dawnych nienawiści
Prof. Jean-Marc DANIEL

Prof. Jean-Marc DANIEL

Stulecie Europy.
Wspólnie, bez wypominania dawnych nienawiści

W tym roku obchodzimy nie tylko setną rocznicę końca pierwszej wojny światowej, który oznaczał upadek Austro-Węgier, ale także pięćdziesiątą rocznicę Praskiej Wiosny, warszawskiego Marca i potępienia przez Rumunię polityki ZSRR wobec Czechosłowacji. To także czterechsetna rocznica defenestracji praskiej i początku wojny trzydziestoletniej, która odcisnęła trwałe piętno na losach Europy Środkowej. Cały sens obchodów rocznic 1618, 1918 i 1968 roku powinien osadzać się na patrzeniu w przyszłość, a nie tylko na wypominaniu dawnej nienawiści.

Jean-Marc DANIEL: L'Est et l'ouest de l'Europe
Prof. Jean-Marc DANIEL

Prof. Jean-Marc DANIEL

L'Est et l'ouest de l'Europe

L’Europe s’est beaucoup déchirée mais elle a toujours espéré un retour à la pax romana. La solidité de l’Union européenne repose sur sa capacité à incarner cette espérance, à permettre enfin, après tant de guerres et violence, l’affirmation d’une nouvelle pax romana. Le danger est que cette nouvelle pax romana se révèle n’être en fait qu’une pax americana.